KURUMSAL

Ervesa ürünleri ASPEK tarafından üretilmektedir. Aspek, bulunduğu sektörlerde öncü ve lider olmayı ilke edinen yenlikçi bir anlayışa sahiptir.

Aspek, yenilikçi ve lider olma ruhuyla hareket eder. Üretilen ürünlerdeki başlıca hedef sektörümüzde ürünün kalitesi ve sunduklarıyla ayrışabilmektir. Bu bağlamda üretilen ürünler, ya Türkiye'de üretilmemekte ya da tüm dünyada muadili bulunmamaktadır. Ana hedef müşteri memnuniyeti olması sebebiyle, sektörde bu zamana kadar hiç değinilmemiş veya kaçınılmış problemlere çözüm getirmek için çalışılmaktadır.

Sürekli saha da müşterilerimizin arasında olan mühendislerimiz ar-ge ekiplerimizle hem mevcut ürünlerimizi daha verimli ve kaliteli hale getirebilmek,hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni ürünler oluşturabilmek için sürekli  bir çalışma içerisindedir.

Sertifikalarımız

  • ISO 9001-2008
  • ISO 14001- 2004
  • ISO 22000- 2005
  • HALAL CERTIFICATE
  • KOSHER CERTIFICATE

 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Politikası

·       Kuruluşumuz ISO 22000:2018 GGYS kapsamında, Gıda hammadde(emülgatör) üretim ve sunumunda yasal şartlar başta olmak üzere, ulusal ve uluslar arası tüm ve uluslararası gıda kodekslerine uygun son teknolojiyi izleyen sağlıklı, hijyenik hammadde üretim sunumunu benimsemiştir.

·       GGYS, gıda hammadde üretim ve sunumunda sürekli gelişen teknolojiden faydalanarak sürekli daha sağlıklı hammadde üretmek için sürekliliği mümkün kılan gıda güvenliği hedefleri koymakta, bu hedefleri sürekli gözden geçirmekte ve yenilemektedir.

·       ISO 22000:2018 GGYS çerçevesinde gıda hammadde üretim ve sunumunda operasyonel ön gereksinim koşulları, gıda da kritik noktaların kontrollerinde süreklilik sağlanması amacıyla daima amaçladığı hedef ve bu hedeflere uygun yöntemlerini düzenli olarak gözden geçirmekte ve sürekli iyileştirmektedir.

·       Başta tüm dünyada ve ülkemizde geçerli yasal gıda güvenliği mevzuatlarına uygun olmak üzere, müşteri şartlarını benimseyen ve gıda güvenliği şartlarını karşılamak üzere tüm çalışmalar yapılmış ve sürekli gözden geçirilerek yenilenmektedir.

·       Sağlıklı ve hijyenik üretilen hammaddeler son tüketiciye kadar sağlıklı ulaştırılması amacıyla gerekli şartlar tanımlanmış ve uygulanmak, şartlara uygunluk düzenli ve sürekli olarak kontrol edilmektedir.

·       Olası gıda tehlikelerine karşı daima gerekli hazırlıklar yapılmış olarak faaliyet gösterilmektedir.

·       Tüm riskleri ortadan kaldırmak ve kontrol ağını geniş ve hızlı tutabilmek amacıyla İÇ ve DIŞ iletişim yöntemleri belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

·       ISO 22000:2018 GGYS’ nin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yol ve yöntemler belirlenmiş ve ihtiyaç olduğu durumlar için sürekli gözden geçirilen ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sistemimiz gerekli durumlarda anında müdahale edilerek güncellenmekte ve sürekli geliştirilmektedir.

·       Kuruluşumuz bünyesinde sürekli sağlıklı yiyecek ve içecek hizmet üretim ve sunumu için yasalarla belirlenmiş şartlara haiz personel görev yapmakta ve tüm personel düzenli olarak eğitilmektedir.

 

 

 

ISO 14001:2015 Çevre Politikası

 

Kuruluşumuz “ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemimiz” kapsamında, “Sürdürülebilir Kalite” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyon dan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

·        Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

·        Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,

·        Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,

·        Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,

·        Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,

·        Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,

·        Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

·        ISO 14001:2015 çevre yönetim sistem standart’ının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek “Çevre Politikamızdır “

 

 

ISO 9001:2015   KALİTE POLİTİKASI

 

·        Güncel teknolojileri kullanarak, yüksek kaliteli ürünleri en ekonomik şekilde üretme,

 

·        Zamanı en iyi şekilde değerlendirip daha kısa zamanda kaliteli ve daha fazla iş yapmak,

 

·        Siparişleri zamanında teslim etmek, üretim kapasitesini ve teknolojilerini artırarak müşteri taleplerine cevap vermek,

 

·        Ürünlerin teknik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

 

·        Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek, (ARGE BİRİM)

 

·        Her zaman aranan ve güvenilir bir firma olmak.

 

·        Tüm birimlerde ,sürekli gelişme ve iyileştirme uygulayarak müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek,ISO 9001:2015 kalite yönetim sistem standart’ının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek “Kalite Politikamızdır “